Useful Links

November 24, 2012

Sri Ganesha Ashtothhara shatha Naamavali

Lord Ganesha 108 names - Telugu
శ్రీ గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి 

ఓం గం గం గణాధిపతయే నమః

“సర్వవిజ్ఞాహారం  దేవం  సర్వకర్యఫలప్రధం
సర్వసిద్ది  ప్రధాతరం  వందేహం గణనాయకం”


Lord Ganesha images picture wallpaper gam


ఓం వినాయకయ నమః
ఓం విఘణరాజయ నమః
ఓం గౌరీపత్రయ నమః
ఓం గాణేశ్వరాయ నమః
ఓం స్కాందగ్రాజయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం పుతయా నమః
ఓం దక్షయ నమః
ఓం అధ్యక్షయ నమః
ఓం ద్విజాప్రియయ  నమః
ఓం  ఇంద్రశ్రిప్రదయ నమః
ఓం  వాణిప్రదయ నమః
ఓం అవ్యయాయా నమః
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః
ఓం సర్వతనయాయ నమః
ఓం సర్వరిప్రియయ నమః
ఓం సర్వత్మకాయ నమః
ఓం సృష్టికత్రే నమః
ఓం దేవాయా నమః
ఓం అనేకర్చితాయా నమః
ఓం శివాయ నమః
ఓం శుద్ధాయా నమః.
ఓం బుద్ధీప్రియయ నమః
ఓం. సంతాయ నమః
ఓం  బ్రహ్మచారినే నమః
ఓం గజాననాయ నమః
ఓం  ద్వైమత్రేయాయ నమః
ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః
ఓం భాక్తవిఘ్నవినసనయ నమః
ఓం ఏకదంతాయ నమః
ఓం చతుర్బహావే నమః
ఓం చతుర్యయ నమః
ఓం శక్తిసంయుతయ నమః
ఓం లాంబోదారాయ నమః
ఓం శూర్పకర్నాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం బ్రహ్మవిడుత్తమయ  నమః
ఓం కలయ నమః
ఓం గ్రహపతయె నమః
ఓం కమినే నమః.
ఓం సోమసూర్యాగ్నీలోచనయ నమః
ఓం పాశాంసంకుసధారయ నమః
ఓం చందాయా నమః
ఓం గుణాతితాయా నమః
ఓం నిరంజనయ నమః
ఓం అకల్మశయ నమః
ఓం స్వయంసిద్ధయా నమః
ఓం సిద్ధర్చితపదంబూజయా నమః
ఓం బీజాపూరఫాలసాక్తాయ .
ఓం వరదాయ నమః
ఓం శాశ్వతయ నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం ద్విజాప్రియయ నమః
ఓం విటాభయయా నమః
ఓం గదినే నమః
ఓం  చక్రినే నమః
ఓం ఇక్షుచాపద్రితే నమః
ఓం శ్రిదయ నమః
ఓం అజయ నమః
ఓం ఉత్పలకరాయ నమః
ఓం  శ్రీపతయె నమః
ఓం స్తుతిహర్శితాయా నమః
ఓం కులద్రిభేత్త్రే  నమః
ఓం  జటిలయా నమః
ఓం కలీకల్మషనాసనాయ నమః
ఓం చంద్రచుదమనయే నమః
ఓం కాంతయ నమః
ఓం పాపహరినే నమః
ఓం సామహితాయా నమః
ఓం ఆశ్రితయా నమః
ఓం శ్రీకరాయ నమః
ఓం సౌమ్యాయ నమః
ఓం భక్తావంఛిదయకాయ నమః
ఓం సంతాయ నమః
ఓం కైవల్యసుఖాధాయ నమః
ఓం సచిదనందవిగ్రహాయ నమః
ఓం జ్ఞానినే నమః
ఓం దయాయుతయా నమః
ఓం దంతయ నమః
ఓం బ్రహ్మద్వేశవివర్జితయా నమః
ఓం ప్రమత్తడైత్యభాయదయ నమః
ఓం శ్రీకంథాయ నమః
ఓం విభూదేశ్వరాయ .
ఓం రమార్చితాయా నమః
ఓం విధయే .
ఓం నగరాజయజ్నోపవితాయే నమః
ఓం స్థులాకంతాయ నమః
ఓం స్వయంకర్తరే నమః
ఓం సమఘోశాప్రియాయ నమః
ఓం పరస్మై నమః
ఓం  స్తులతున్దయ నమః
ఓం  అగ్రన్యే నమః
ఓం  ధీరయ నమః
ఓం వాగిశాయ నమః
ఓం సిద్ధిదాయకయ నమః
ఓం దుర్వబిల్వప్రియాయ నమః
ఓం అవ్యక్తముర్తయే నమః
ఓం అద్భుతమూర్తిమతే .
ఓం శైలేంద్రతనుజోటసాంగ ఖేలనోత్సుకమనాసాయ నమః
ఓం శ్వాలావణ్యసుధాసరాజిత మన్మతావిగ్రహయ నమః
ఓం సమస్తజగథాదారయ నమః
ఓం  మయినె నమః
ఓం ముషికవాహనయ నమః
ఓం హ్రుష్టయ నమః
ఓం తుష్టయ  నమః
ఓం ప్రసంనత్మనే  నమః
ఓం సర్వస్సిద్ధిప్రదయకాయ  నమః

ఓం గం గణాధిపతయే నమః 

No comments:

Post a Comment

Thank you,
- Hinduadhyathmikam.